A drón szakkifejezések érthetően drónos tudásplatformunk első anyaga, amelyben elmagyarázzuk a pilóta nélküli légijárművekkel kapcsolatos, laikusok számára nem érthető, vagy bővebb magyarázatra szoruló megfogalmazásokat.

Kifejezések betűrendben: [A, Á] – [C, Cs] – [D] – [E, É] – [F]

AGL

A légiközlekedésben használt kifejezés, mozaikszó (Above Ground Level), mely minden esetben a talajszint feletti magasságot jelenti.

AMSL

A légiközlekedésben használt kifejezés, mozaikszó (Above Mean Sea Level), mely minden esetben a közepes tengerszint feletti magasságot jelenti.

Csomó (KNOT)

Hajózásban és a légiközlekedésben használt sebesség mértékegysége. Az SI mértékegység-rendszer alapján egy csomó 1,852 km/h-nak felel meg. Rövidítése: kn

Drón

Pilótanélküli légi jármű (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) vagy (Remotely Piloted Aircraft, RPA) vagy Drone (méheknél a here és a zümmögés). Olyan repülő eszköz, melyen irányító személyzet nem tartózkodik, ön- vagy távvezérléssel irányítható. Kialakulását röviden a harcászatnak köszönhetjük (velencei felkelés 1849), ahol maga az eszköz jelenti a fegyvert, amely csapásmérés alkalmával megsemmisül, nem használható újra. A rohamos fejlődésének köszönhetően már költséghatékony és precíz felmérő eszköz, mely életmentések, kutatások alkalmával tudja megmutatni nem harcászati célú jellegét is.

EASA

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (European Union Aviation Safety Agency) 2002. július 15-én hozták létre, az Európai Unióhoz tartozó ügynökséget. Székhelye a németországi Kölnben található. Az EASA feladata és felelőssége az EU területén a repülés biztonságának jogszabályokkal történő szavatolása, standardok kidolgozása repülőképes termékekre és kiegészítőikre.

EOV

Egységes Országos Vetületi rendszer. Magyarországi földmérési térképek vetületi rendszere, 1976-ban vezették be.

FAA

Federal Aviation Adminstration. Az Amerikai Egyesült Államokban ez a szervezet szabályozza a polgári repülést. Feladata a légiforgalmi irányítás, repüléssel összefüggő tanúsítások kiadása, szabványok megalkotása. 1958-ban hozták létre, Washington D.C. székhellyel.

(Hamarosan folytatjuk.)

Megosztás